Kompleksowe usługi w branży tworzenia kosmetyków i produktów chemii gospodarczej

 

AS Cosmetics Service jest profesjonalną firmą która świadczy usługi w branży produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej w następującym zakresie:

 

Wykonujemy ocenę bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na podstawie dossier

Sporządzamy raport oceny bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009dotyczące produktów kosmetycznych (Safety Assessment)

Pomagamy skompletować dokumentację rejestracyjną kosmetyku i przygotowuje do rejestracji w portalu CPNP

 

AS Cosmetics Service  Opracowuje receptury nowych kosmetyków

Opracowuje technologię produkcji kosmetyków i przeprowadza wdrożenie w zakładzie zleceniodawcy 

Prowadzi konsultacje w celu dostosowania warunków produkcji do wymagań Ustawy o kosmetykach i rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie zasad dobrej praktyki produkcji kosmetyków" (GMP) 

Przeprowadza modernizację receptur i technologii 

Prowadzi dobór aparatury i projektuje linie produkcyjne 

Prowadzi konsultacyjny nadzór jakościowy nad produkcją 

Pomaga rozwiązywać problemy związane z produkcją kosmetyków  

Opracowuje koncepcje marketingowe nowych wyrobów wprowadzanych na rynek  Wskazuje dostawców surowców kosmetycznych i opakowań 

 

Opracowuje technologię produkcji preparatów chemii gospodarczej

Kompletuje dokumentację rejestracyjną wyrobu chemii gospodarczej w celu rejestracji w PZH (uzyskanie atestu)